Privacystatement Waaijers Accountancy B.V.

Waaijers Accountancy B.V. geeft informatie over haar dienstverlening. Dit doet Waaijers Accountancy B.V. onder meer via de website Waaijersaccountancy.nl. Bezoekt u deze website, dan verwerkt Waaijers Accountancy B.V. uw persoonsgegevens. In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

Waaijers Accountancy B.V. verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. 

Daarnaast kunt u een bericht achterlaten via ons contactformulier. Hier vragen wij alleen om uw naam en e-mailadres, zodat wij contact met u kunnen opnemen. Uw gegevens worden niet door ons bewaard voor commerciële doeleinden. Indien er na contact een zakelijke overeenkomst volgt, verwerken wij uw gegevens volgens de geldende voorschriften van de AVG.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken IP-adressen voor slechts één doel: om te analyseren hoe vaak de website Waaijersaccountancy.nl wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij het statistiekenprogramma Google Analytics.

Bewaartermijnen

De IP-adressen worden 14 maanden bewaard, zodat ze beschikbaar zijn voor analysedoeleinden. Daarna worden de gegevens automatisch verwijderd.

Privacymaatregelen

Waaijers Accountancy B.V. heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we via een privacy settings in Google Analytics, waardoor elk IP-adres wordt geanonimiseerd.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

© 2018  Privacy - Disclaimer