Wat doet een AA-accountant?

AA staat voor Accountant-Administratieconsulent. De AA-Accountant is gespecialiseerd in administratieve dienstverlening, financiële, bedrijfseconomische, fiscale en branchespecifieke advisering.

De AA-Accountant is een generalistische adviseur aan wie men niet alleen zakelijke vragen kan stellen, maar waarmee de ondernemer ook persoonlijke zaken zoals erfrecht, huwelijksgoederenrecht en schenkingen kan bespreken. Daardoor fungeert hij als vertrouwenspersoon van de ondernemer.

De AA-Accountant richt zich overigens niet alleen op het MKB, maar is er ook voor ondernemers in de land- en tuinbouw, beoefenaren van het vrije beroep en richt hij zich ook op verenigingen en stichtingen.

© 2018  Privacy - Disclaimer